Добровільна система сертифікації у сфері туризму

У зв’язку із втратою чинності з 01.01.2018 Декрету Кабінету міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію» та відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» припинено дію державної системи сертифікації.

Враховуючи вимоги Закону України «Про туризм», Закону України «Про захист прав споживачів» та інших нормативно-правових актів, Київським національним торговельно-економічним університетом створено  Добровільну систему сертифікації послуг у сфері туризму. Органом добровільної сертифікації в цій системі є Орган сертифікації  Науково-технічного центру сертифікації продукції, послуг та систем якості (далі ОС НТЦСПП) – структурний підрозділ КНТЕУ.

НТЦСПП КНТЕУ створено майже 20 років тому. Центр є одним із провідних органів сертифікації послуг у туристичній сфері.

У 2018 році Центр отримав атестат акредитації в Національному агентстві акредитації України (НААУ), як Орган сертифікації у сфері добровільної сертифікації  послуг з тимчасового розміщення, харчування та перукарських послуг. ОС НТЦСПП КНТЕУ підтвердив свою відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги».Компетентність ОС НТЦСПП КНТЕУ засвідчено атестатом акредитації, зареєстрованим в Реєстрі НААУ за № 1О363.

Основні напрями діяльності ОС НТЦСПП є:

  • сертифікація та оцінювання відповідності (категоризація) послуг тимчасового розміщення (проживання);
  • сертифікація послуг харчування;
  • сертифікація перукарських послуг;
  • здійснення технічного нагляду за раніше сертифікованими послугами;
  • взаємодія з територіальними центрами стандартизації, метрології та сертифікації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  та іншими зацікавленими міністерствами та відомствами, організаціями.

Стандартизація, сертифікація та категоризація в туризмі надає можливість споживачу туристичних послуг отримати своєчасну та достовірну інформацію про безпечність та якість послуг, що надаються суб’єктами туристичної діяльності у сфері гостинності, чітко позиціонувати своє підприємство, а також підвищити конкурентоспроможність  його на ринку туристичних послуг.

Тільки за останні 5 років ОС НТЦСПП видано більше 700 сертифікатів відповідності, за його поданням видані свідоцтва про присвоєння категорії від «*» (одна зірка) до «*****» (п’ять зірок)  більш ніж 100 готелям та іншим засобам розміщення,  що складає майже 30%  від  зіркових засобів розміщення України, які отримали свідоцтва про присвоєння категорії. 

Ми приймаємо заявки на сертифікацію та присвоєння категорії як від юридичних так і фізичних осіб, що надають послуги у сфері гостинності – послуги з тимчасового розміщення, харчування та послуги перукарень.

Наші фахівці нададуть Вам методичні рекомендації у питаннях законодавства у сфері туризму, зокрема: категоризації об’єктів туристичної інфраструктури та підготовки до проведення робіт із категоризації засобів розміщення.

Ми відкриті до співпраці.